OnlineGuard Academy

Cyber security trainingen gegeven door specialisten.

Training privacy

2 uur
op locatie

Training de hacker

6 uur
op locatie

Training cybercrime

4 uur
op locatie

Privacy

Het belang van privacy groeit naarmate de wereld om ons heen digitaliseert. Hierdoor is privacy onmisbaar voor het het vertrouwen in de digitale samenleving en economie. Dit belang zal alleen maar toenemen door alle hedendaagse ontwikkelingen omtrent de toepassing van sensoren en Internet of Things (IoT). Maar nog lang niet iedereen is zich voldoende bewust van het belang van privacy. Zo wordt privacy vaak zelfs als een bedreiging gezien voor de digitale innovaties. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de bescherming van privacy wordt gezien als een kans in plaats van een bedreiging?

De Hacker

Een hacker is een persoon die zonder toestemming een computernetwerk binnendringt door de beveiliging te kraken. De bedoelingen van deze hacker kunnen zowel kwaadwillend als goedwillend zijn. De beweegredenen van de hacker kunnen zijn dat de hacker in kwestie illegale informatie wilt toe eigenen of dat de hacker wilt aantonen dat het netwerk onvoldoende beveiligd is. Hackers met kwaadwillende of criminele bedoelingen kunnen soms op zeer indrukwekkende manker beveiligingen omzeilen. Maar hoe gaat een hacker eigenlijk te werk? Wat is de mindset van een hacker? Wat wilt een hacker?

Cybercrime

Cybercriminaliteit is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. De meeste telefoons en bankpassen bevatten computerchips, die kunnen eveneens worden gemanipuleerd door cybercriminelen. Maar ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor cybercrime. Voor het plegen van cybercriminaliteit gebruiken criminelen speciale apparatuur en software. Maar hoe veilig is het internet voor jou? Welke vormen van cybercrime zijn er?